Make your own free website on Tripod.com

AhliJawatankuasa Masjid Jamek Seberang Jaya

Adalah dimaklumkan bahawa menurut kuatkuasa yang diperuntukan oleh seksyen 73 Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang 1993 dan kaedah 4 (2) Kaedah-kaedah Jawatankuasa Qaryah dan Pegawai Masjid ( Negeri Pulau Pinang) 1997, maka dengan surat tauliah ini, bagi pihak Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang melantik tuan-tuan sebagai Jawatankuasa Qaryah bagi qaryah Seberang Jaya mengikut jawatan masing-masing mulai daripada 1 JANUARI 200 bersamaan 13 RAMADAN 1419H sehingga 31 DISEMBER 2002 Bersamaan 5 syawal 1423H.

 

Ahli
Jawatan
Nama
Pengerusi
Mohamaed Md.Eusoff
Tim.Pengerusi
Bendahari
Setiausaha
Md. Salleh Md. Gaus
Nordin BinAbd Razak
Abdul Karim Bin Hussain
Ahli Jawatankuasa
Mohd Noor Ramli
A.Azmi Hashim
Shalahudeen Hamid
Omar Ayob
Amiluddin Nordin
Ishak Othman
Mohd Yazid Mohd Thani
Siti Rahmah Majid
Farizan Harun
Juru Auodit
Haji Md.Zain Haji Salleh
Zainol Abidin Ismail

Bahawasanya tuan-tuan hendaklah bersedia pada menjalankan amanah dan tanggungjawab ini dengan ikhlas dan penuh taqwa kepada ALLAH